English-Czech and Czech-English Dictionary / Anglicko-český a česko-anglický slovník

áÁčČďĎéÉěĚíÍňŇóÓřŘšŠťŤúÚůŮýÝžŽ
translator / překlad
17 rows / řádků

Czech  English
pivo  beer
pivo  neck oil
pivo  sherbet
pivo ležák  lager beer
pivo od čepu  draught beer
pivo s džinem  dog's-nose
pivotman  pivot
pivovar  brew-house
pivovar  brewery
pivovarník  brewer
pivovarské kvasinky  ale yests
pivovarský kočí  drayman
pivovarský kůň  dray-horse
pivovarství  brewing
pivovarství  brewing industry
pivoňka  peony
pivoňkový  peony

303423 word conjuctions / slovních spojení
17689662 translations / překladů

  Copyright (C) 2000-2010 Petr Kůra, NetTown